GDPR/Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATNYILVÁNTARTÁS


AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETÉNEK MEGFELELŐEN

 

Adatkezelő:

 

Dr. Klucsikné Bujdosó Irén kozmetikus, egyéni vállalkozó

Dermaland Kozmetika, 6000, Kecskemét, Dobó krt.8 Fsz.15/16
nyilvántartási szám: 53255077

 

I.Különleges adatkezelési esetek


Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének aktuális rendelkezései alapján

(2018. március)
Dr. Klucsikné Bujdosó Irén kozmetikus (egyéni vállalkozó) mint Adatkezelő különleges adatkezelési tevékenységet nem végez.

 

II.Az adatkezelés jogalapja


Dr. Klucsikné Bujdosó Irén kozmetikus egyéni vállalkozó, a törvény szerint az Adatkezelő, vendégei jelentik a rendelkezés szabályai szerint az Adatalanyokat.
Az Adatalanyok meghatározott adatai tárolásának célja a kapcsolattartás:

-kezelési időpontok és azok változásainak egyeztetése

-a kezelések otthoni folytatásához szükséges információk átadása
-általános tájékoztatás a kezelésekről.


Az adatok nyilvántartása az Adatalany hozzájárulása alapján történik.

Dr. Klucsikné Bujdosó Irén kozmetikus mint adatkezelő nyilvántarthatja

a vendégek nevét, telefonszámát, email címét.

Az adatalany ráutaló magatartása: telefonhívása, e-mailben vagy más elektronikus írásbeli úton történő megkeresése-, és/vagy szóbeli és írásbeli hozzájárulása alapján.

Az adatkezelő az adatalanyok adatait Adatnyilvántartó Tájékoztató lapon és/vagy elektronikusan tárolja.

 

III. Az adatalanyok jogainak elérhetővé tétele


Az Adatalanyok, azaz a vendégek a róluk szóló adatok tulajdonosai.

Dr. Klucsikné Bujdosó Irén kozmetikus az adatok kezelője (továbbiakban Adatkezelő).

 

III/a. Rendelkezésre bocsátandó információk


Dr. Klucsikné Bujdosó Irén kozmetikus mint Adatkezelő nyilvántarthatja a vendégek

nevét, telefonszámát, email címét. 

Az Adatalanynak szóbeli vagy írásbeli kérésére Dr. Klucsikné Bujdosó Irén kozmetikus, mint Adatkezelő rendelkezésre bocsátja az adatalany általa nyilvántartott adatait.

(További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

 

Az adatkezelő elérhetősége:

Dr. Klucsikné Bujdosó Irén
T: +3620-262-3355

Dermaland Kozmetika,

6000, Kecskemét, Dobó krt.8. Fsz.15/16


Az adatkezelő harmadik félnek (adatkezelés címzettje), nemzetközi szervezetnek, másik országba az adatokat nem adja ki.


Az adatok tárolásának időtartama:

Az Adatalany kérésének megfelelő ideig, azaz hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatok megsemmisítését adatalany írásban kérvényezheti az adatkezelőtől.

 

III/b. Hozzáférési jog


Adataikkal kapcsolatban az adatalanyok jogosultak kérni a róluk tárolt adatok ellenőrzését,
helyesbítését és törlését az Adatkezelőtől a III/a pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

A hozzáférési jog gyakorlása során az Adatkezelőnek az előző részben tárgyalt összes információt rendelkezésre kell bocsátani, továbbá tájékoztatást kell adnia szóban is az adatkezelési célokról, elérhetőségekről, jogokról az Adatalany számára.

Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtották be, akkor ezt könnyen olvasható elektronikus módon bocsátja rendelkezésre.
Az Adattulajdonos igénylőnek írásbeli kérés esetén hitelt érdemlően bizonyítania kell személyazonosságát az adatok igénylésekor (email cím, telefonszám).

 

III/c. Helyesbítéshez való jog


Az érintett Adattulajdonos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatokat.

 

III/d. Törléshez való jog


Az érintettek kérhetik a róluk szóló adatok törlését, amennyiben a
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
kezelték
- az Adatkezelő az adatokat jogellenesen kezeli.

 

IV. Technikai és szervezési intézkedések, adatbiztonság


Az adatok védelmének biztonságát az Adatkezelő jelszóval védett mobileszközzel, jelszóval védett WiFi (WPA2-PSK vagy jobb titkosítással) alkalmazásával, felhasználónév + jelszóval védett számítógép használatával biztosítja.

A papíralapú adatnyilvántartó lapokat zárható helységben tartja, ahová kizárólag Adatkezelőnek, vagy felügyelete és állandó jelenléte mellett vendégeinek van bejutása.
Az Adatkezelő az Adatalany adatait harmadik félnek (adatkezelés címzettje), nemzetközi
szervezetnek, másik országba nem adja ki.

 

 

 

 

V. Adatkezelési incidens

 

Adatkezelési incidens történik, amennyiben az Adatkezelő nyilvántartása lopás, vagy technikai okok miatt megsemmisül.

Az Adatkezelő ebben az esetben köteles jegyzőkönyvet felvenni az esetről,
értesíteni az illetékes hatóságot (NAIH).

Az Adattulajdonosokat személyesen (kozmetikába látogatáskor), weboldalon vagy közösségi oldalakon keresztül köteles az eseményről értesíteni.

 

Kapcsolat felvétel

+36 (20) 262 3355
Online időpont foglalás
6000, Kecskemét Dobó krt. 8.